Date Financiare

Pentru a veni în sprijinul acționarilor noștri, vă punem la dispoziție toate informațiile cu privire la hotărârile și deciziile Adunărilor Generale ale Acționarilor, atât ordinare (AGOA), cât și extraordinare (AGEA), ale Imotrust SA.

Mai jos găsiți documentele în format PDF. Pentru orice alte informații, nu ezitați să ne contactați.

1. Raport C.A. Imotrust AGOA_AGEA din 26_27.04.2023
1.1 Anexa 1 la raport CA - Stadiul implementarii CGC 2022
2. Situatii_Financiare_anuale_IMOTRUST-2022 semnate
3. Note_explicative_Imotrust-31.12.2022 semnate
Raport audit Imotrust 2022
Sinteza evaluarii IMOTRUST la 30.09.2022
Convocator AGOA-AGEA Imotrust 26-27.04.2023
Formular buletin vot corespondenta PF - AGEA IMOTRUST SA din 26_27.04.2023
Formular buletin vot corespondenta PF - AGOA IMOTRUST SA din 26_27.04.2023
Formular buletin vot corespondenta PJ - AGEA IMOTRUST SA din 26_27.04.2023
Formular buletin vot corespondenta PJ - AGOA IMOTRUST din 26_27.04.2023
Materiale de sedinta AGEA 26_27.04.2023
Materiale de sedinta AGOA 26_27.04.2023
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST 26_27.04.2023
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST 26_27.04.2023
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST 26_27.04.2023
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST 26_27.04.2023

Intrebari si raspunsuri AGA 29_30.03.2023
Anexa 1- Indicatori plan afaceri all proiecte IMOTRUST
Anexa 2 Cash flow cumulat all proiecte IMOTRUST
Anexa 4 BPD MG IMOTRUST
Anexa 5 - BPD FOND IMOTRUST
Anexa 5 - PLAN AFACERI FOND IMOTRUST
Anexa 6 - PLAN AFACERI+SUPORT+MG IMOTRUST
Anexa 6 BPD SUPORT SI MONITORIZARE IMOTRUST
Anexa 7-17 BPD-URI PROIECTE ABHP+SMART IMOTRUST
Formular buletin de vot prin corespondenta PF- AGEA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Formular buletin de vot prin corespondenta PF- AGOA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGEA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGOA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Politica active IMOTRUST SA extras
Politica active VC IMOTRUST DPI
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST SA din 29_30.03.2023

Convocator AGOA_AGEA IMOTRUST Martie 2023 Plan

Raport IMOTRUST pt T3 an 2022

Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST SA din 30.09.2022_01.10.2022
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST SA din 30.09.2022_01.10.2022
MO nr. 3662 din 30.08.2022 publicare convocator IMOTRUST SA-extras
Materiale de sedinta AGEA din 30.09.2022_01.10.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGEA IMOTRUST SA din 30.09.2022_01.10.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PF- AGEA IMOTRUST SA din 30.09.2022_01.10.2022
Convocator AGEA IMOTRUST SA din 30.09.2022 transfer active
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 1 din 30.09.2022 transfer active
30. Raport curent BVB IMOTRUST SA din 30.09.2022 hotarari AGEA din 30.09.2022

Recipisa_Raportare_semestriala_IMOTRUST-30.06.2022.pdf
Raportare_semestriala_IMOTRUST-30.06.2022
Raport sem1 anul 2022-Imotrust - final semnat
Declaratia raportare S1_2022

Raport trimestrial T1 an 2022 IMOTRUST S.A.

Convocator AGOA IMOTRUST SA din 27_28.04.2022 situatii financiare an 2021
Formular buletin de vot prin coresponda PF-AGOA IMOTRUST SA din 27_28.04.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGOA IMOTRUST SA din 27_28.04.2022
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST SA din 27_28.04.2022
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST SA din 27_28.04.2022.pdf
Materiale de sedinta AGOA din 27_28.04.2022
Politica de remunerare CA an 2022
Raport anual Consiliu Administratie pt 2021
Balanta_Sintetica_Imotrust-31.12.2021
Note_explicative_Imotrust-31_12_2021
Situatii_Financiare_anuale_IMOTRUST-2021
Lista preturi inchirieri_vanzari_arendari IMOTRUST SA 2022
Anexa 1 la raport CA - Stadiul implementarii CGC 2022
Anexa 4 la Raport CA-propunere buget martie 2022-feb 2022
Lista preturi active Imotrust- Sucursala DPI
NOTE EXPLICATIVE IMOTRUST 31.12.2021
Raport audit Imotrust 2021
RAPORT CA IMOTRUST 31.12.2021
SITUATII FINANCIARE IMOTRUST 31.12.2021 explicatii suplimentare
Referat explicativ Presedinte CA Imotrust SA
Proces verbal AGOA IMOTRUST SA din 27.04.2022 prima convocare
Addenda nr. 1 la Raportul CA IMOTRUST SA
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 1 din 28.04.2022 situatii financiare an 2022
Raport anual 2021 IMOTRUST SA

Convocator AGOA si AGEA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022 aprobare fuziune
Formular buletin de vot prin corespondenta PF-AGOA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PF- AGEA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGEA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGOA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Materiale de sedinta AGEA din 31.03.2022_01.04.2022
Materiale de sedinta AGOA din 31.03.2022_01.04.2022
MO 0831 din 24.02.2022 publicare convocator IMOTRUST SA-extras
Procedura de retragere actionari 31.03.2022
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST SA din 31.03.2022_01.04.2022
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 1 din 31.03.2022 aprobare fuziune 5 absorbite
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 2 din 31.03.2022 achizitie teren pt proiect NO3
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 3 din 31.03.2022 ratificare predare sens VC si mandatare predare imobile
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 1 din 31.03.2022 numire auditor an 2022

Monitor Oficial Nr. 549_07.02.2022 Publicare Proiect Imotrust - 5 Absorbite
Proiect fuziune din 14.01.2022 aut. 117_14.01.2022 IMOTRUST SA
Sinteza raport evaluare nr.6EI din 10.01.2022

RAPORT AUDIT soc. absorbita Alber Holding Management-an 2020
RAPORT AUDIT soc. absorbita Arcvia Minerva - an 2020
Declaratie Semnata
Raport CA IMOTRUST SA Semestrul 1 Anul 2021
Raportare Semestriala IMOTRUST 30.06.2021
Recipisa Raportare Semestriala IMOTRUST 30.06.2021
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 1 din 30.07.2021 aprobare divizare VRED
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 2 din 30.07.2021 aprobare de principiu fuziune
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 3 din 30.07.2021 aprobare achizitie teren
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 1 din 30.07.2021 prelungire mandat auditor - fara date caracter personal
Raport curent BVB IMOTRUST SA din 30.07.2021 hot. AGOA si AGEA
Convocator AGOA si AGEA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021 semnat
MO publicare convocator IMOTRUST SA din 30_31.07.2021 _ 2625
Formular buletin de vot prin coresponda PF-AGOA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Formular buletin de vot prin corespondenta PF- AGEA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGEA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Formular buletin de vot prin corespondenta PJ-AGOA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Materiale de sedinta AGEA din 30_31.07.2021
Materiale de sedinta AGOA din 30_31.07.2021
MO publicare Proiect divizare VRED din 11.05.2021 _ 2358
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST SA din 30_31.07.2021
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 1 din 28.04.2021 aprobare principiu fuziune
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 2 din 28.04.2021 ratificare decizii
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 3 din 28.04.2021 vanzare teren Romana
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 4 din 28.04.2021 vanzare teren PIC
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 5 mandatare CA predare
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 6 din 28.04.2021 ratificare imprumut BREDI
Hot. AGEA IMOTRUST SA nr. 7 din 28.04.2021 completare AC coduri CAEN
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 1 din 28.04.2021 aprobare sit. financiare+ buget
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 2 din 28.04.2021 revocare_numire membri CA
Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 3 din 28.04.2021 numire auditor an 2021
ADRESA IMOTRUST CATRE EXPERT - Privind examinarea proiectului de fuziune
Certificat 03.05.2020 depunere ORC Proiect fuziune Imotrust 30.06.2020
DECLARATIE DE STINGERE A PASIVELOR-ABHM
DECLARATIE DE STINGERE A PASIVELOR-MINERVA
Proiect fuziune prin absorbtie Imotrust din 30.06.2020
Răspuns expert Turcas Florin efectuare raport examinare Proiect fuziune
Rezolutie 03.08.2020 depunere ORC Proiect fuziune Imotrost 30.06.2020
CONVOCATOR IMOTRUST AGOA - AGEA 29-30.06.2020
Raport curent publicare Convocator AGOA - AGEA Imotrust 29-30.06.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PJ - AGEA IMOTRUST 29_30.06.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PJ - AGOA IMOTRUST 29_30.06.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PF - AGEA IMOTRUST 29_30.06.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PF - AGOA IMOTRUST 29_30.06.2020
Materiale sedinta AGEA SC IMOTRUST SA
Materiale sedinta AGOA SC IMOTRUST SA
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST 29-30.06.2020
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST 29-30.06.2020
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST 29-30.06.2020
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST 29-30.06.2020
Decizia Consiliu de Administratie 30.06.2020
Hotarari AGEA si AGOA 30.06.2020
Rap BVB decizie CA 30.06.2020
Raport curent AGEA si AGOA 30.06.2020 Imotrust SA

Convocator AGOA - AGEA Imotrust 28 aprilie 2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PF - AGEA IMOTRUST 28_29.04.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PF - AGOA IMOTRUST 28_29.04.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PJ - AGEA IMOTRUST 28_29.04.2020
Formular Buletin de vot prin corespondenta PJ - AGOA IMOTRUST 28_29.04.2020
Materiale sedinta AGEA SC IMOTRUST SA
Materiale sedinta AGOA SC IMOTRUST SA
Procura speciala PF AGEA IMOTRUST_28-29.04.2020
Procura speciala PF AGOA IMOTRUST_28-29.04.2020
Procura speciala PJ AGEA IMOTRUST_28-29.04.2020
Procura speciala PJ AGOA IMOTRUST_28-29.04.2020
SITUATII FINANCIARE IMOTRUST 2019
Balanta IMOTRUST situatii financiare
Note Explicative - Bilant IMOTRUST 31.12.2019
Raport Directorat IMOTRUST 2019
Raport Audit Pagina 1
Raport Audit Pagina 2
Raport Audit Pagina 3
Raport Audit Pagina 4
Raport Audit Pagina 5
PROCEDURA AGA IMOTRUST 2020
Raport Consiliu de Supraveghere 2019 Pagina 1
Raport Consiliu de Supraveghere 2019 Pagina 2
Raport Consiliu de Supraveghere 2019 Pagina 3
Raport Consiliu de Supraveghere 2019 Pagina 4
HOTARARI AGOA-AGEA din 29.04.2020 IMOTRUST S.A

Proiect de fuziunie Imotrust - BREDI - Minerva din 20.12.2019
Materiale de sedinta AGEA Imotrust SA din 28.10.2019
Convocator AGEA Imotrust SA din 28.10.2019
Model buletin de vot prin corespondenta AGEA Imotrust SA din 28.10.2019

Raport Imotrust SA Semestrul I 2019
Convocator Imotrust SA AGEA din 01.07.2019
Materiale de sedinta AGEA Imotrust 01.07.2019
Model buletin de vot prin corespondenta AGEA din 01.07.2019
Convocator Imotrust SA AGOA Si AGEA 24.04.2019
MATERIALE DE SEDINTA AGEA 24.04.2019 IMOTRUST SA
MATERIALE DE SEDINTA AGOA 24.04.2019 IMOTRUST SA
Model Buletin de vot prin corespondenta AGEA IMOTRUST SA 24.04.2019
Model Buletin de vot prin corespondenta AGOA IMOTRUST SA 24.04.2019
Model Procura AGEA 24.04.2019 IMOTRUST SA
Model Procura AGOA 24.04.2019 IMOTRUST SA

Bilant 2018, note contabile, raport Directorat, raport CS si raport auditor final
CERERE Declaratie de retragere din societatea SC IMOTRUST SA
Raportare Semestrul 1, Anul 2018 IMOTRUST SA
Proiect de Fuziune prin Absortie SC IMOTRUST SA
Model Procura AGOA 24.04.2019 IMOTRUST SA
Model Procura AGOA 24.04.2019 IMOTRUST SA

Convocator AGEA IMOTRUST SA din data de 20.08.2018
Convocator AGEA IMOTRUST din data de 20.08.2018
MATERIALE DE SEDINTA AGEA din 20.08.2018
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 20.08.2018
Model Procura AGEA din 20.08.2018

AGA SC IMOTRUST SA din data de 27.04.2018
Convocator AGA IMOTRUST SA din data de 27.04.2018
MATERIALE DE SEDINTA AGEA 27.04.2018
MATERIALE DE SEDINTA AGOA 27.04.2018
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 27.04.2018
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 27.04.2018
Model Procura AGEA 27.04.2018
Model Procura AGOA 27.04.2018
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA 27.04.2018

Situația litigiilor Imotrust
Situația litigiilor Imotrust

Documente Societate
Curriculum Vitae Costin Paul
Curriculum Vitae Deac Cristina
Curriculum Vitae Lasc Dumitru Daniel

Raport Activitate Trimestrul III 2017
Raport Imotrust SA Trimestrul IIisI 2017 Em la 06.11.2017.pdf
Raport Imotrust SA Trimestrul III 2017 Corectat.pdf

AGA SC IMOTRUST SA din data de 07.09.2017
Convocator AGA IMOTRUST SA din data de 07.09.2017
MATERIALE DE SEDINTA AGEA 07.09.2017
MATERIALE DE SEDINTA AGOA 07.09.2017
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 07.09.2017
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 07.09.2017
Model_Procura_AGEA_07.09.2017
Model_Procura_AGOA_07.09.2017
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA din 07.09.2017
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGEA din 07.09.2017
Raport semestrial incheiat la 30 iunie 2017
Hotarare AGEA Imotrust SA Nr.1 din 08.09.2017
Hotarare AGEA Imotrust SA Nr.2 din 08.09.2017
Hotarare AGOA Imotrust SA Nr.1 din 08.09.2017

AGA SC IMOTRUST SA din data de 27.04.2017
Hot.AGOA IMOTRUST SA din 27.04.2017
Hot.AGEA IMOTRUST SA din 27.04.2017
Convocator AGA IMOTRUST SA (cerere actionariat)din data de 27 04 2017
Convocator AGA IMOTRUST SA din data de 27 04 2017
MATERIALE DE SEDINTA AGEA 27.04.2017
MATERIALE DE SEDINTA AGOA 27.04.2017
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 27.04.2017
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 27.04.2017
Model_Procura_AGEA_27.04.2017
Model_Procura_AGOA_27.04.2017
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA 27.04.2017
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGEA din 27.04.2017

AGOA si AGEA SC IMOTRUST SA din data de 24.10.2016
Convocator AGA IMOTRUST SA din data de 24 10 2016
Materiale AGEA IMOTRUST SA din 24.10.2016
Materiale AGOA IMOTRUST SA din 24.10.2016
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 24.10.2016
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 24.10.2016
Model_Procura_AGEA_24.10.2016
Model_Procura_AGOA_24.10.2016
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA 24.10.2016
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGEA din 24.10.2016

SC IMOTRUST SA AGOA din data de 03.05.2016
Convocator pentru AGOA IMOTRUST SA din 03.05.2016
Materiale AGOA IMOTRUST SA din 03.05.2016 I
Materiale AGOA IMOTRUST SA din 03.05.2016 II
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 04.05.2016
Model_Procura_AGOA_03.05.2016
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGOA 03.05.2016

AGOA - SC IMOTRUST SA din data de 29.03.2016
Convocator AGOA IMOTRUST SA 29.03.2016
Draft hot AGOA Imotrust SA din 29.03.2016
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGOA
MATERIALE DE SEDINTA AGOA 29.03.2016
Model_Procura_AGOA_29.03.2016
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 29.03.2016

AGOA SC IMOTRUST SA din data de 22.09.2015
Convocator AGEA IMOTRUST SA din 22.09.2015 completat ca urmare a cererii actionarului UTA SA
Convocator AGEA IMOTRUST SA din 22.09.2015
Convocator AGOA IMOTRUST SA din 22.09.2015
Materiale de sedinta AGEA IMOTRUST SA din 22.09.2015
Materiale de sedinta AGOA IMOTRUST SA din 22.09.2015
Draft hot AGEA Imotrust SA
Draft hot AGOA Imotrust SA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 22.09.2015
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 22.09.2015
Model_Procura_AGEA_22.09.2015
Model_Procura_AGOA_22.09.2015
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGEA
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGOA

AGOA SC IMOTRUST SA din data de 28.05.2015
Decizia-ASF-nr.1319-din-17.06.2015-de-admitere-la-tranzactionare-pe-sistemul-alternativ-de-tranzactionare-administrat-de-Bursa-de-Valori-Bucuresti-S.A
Convocator AGOA IMOTRUST SA din 28.05.2015
Draft hot AGOA Imotrust SA
Materiale 1 de sedinta AGOA IMOTRUST SA din 28.05.2015
Materiale 2 de sedinta AGOA IMOTRUST SA din 28.05.2015
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 28.05.2015
Model_Procura_AGOA_28.05.2015
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGOA

AGEA SC IMOTRUST SA din data de 05.05.2015
Convocator AGEA IMOTRUST SA din data de 05.05.2015
Draft hot AGEA Imotrust SA
MATERIALE DE SEDINTA AGEA 05.05.2015
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 05.05.2015
Model Procura AGEA 05.05.2015
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE pF AGEA din 05.05.2015
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE pF AGEA din 05.05.2015

AGEA SC IMOTRUST SA din data de 17.02.2015
Convocator AGEA din 17.02.2015
Convocator IMOTRUST AGEA din 17.02.2015
Draft hot AGEA IMOTRUST din 17 02 2015
Model Procura AGEA 17.02.2015
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGEA
Materiale de sedinta AGEA IMOTRUST din 17.02.2015
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 17.02.2015

AGOA si AGEA SC IMOTRUST SA din data de 15.10.2014
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Draft hot.AGEA
Draft hot.AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA 1
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA
Procura speciala de reprezentare AGEA
Procura speciala de reprezentare AGOA
Procura AGEA
Procura AGOA

AGOA si AGEA SC IMOTRUST SA din data de 30.05.2014
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Draft hot.AGEA
Draft hot.AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA 1
Materiale AGOA 2
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA
Procura speciala de reprezentare AGEA
Procura speciala de reprezentare AGOA
Procura AGEA
Procura AGOA

AGOA si AGEA SC IMOTRUST SA din data de 14.04.2014
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Convocator AGOA SC IMOTRUST SA din data de 14.04.2014 (completat ca urmare a cererii actionarului SC UTA SA, cu adaugarea punctului 3 pe Ordinea de zi)
Draft hot.AGEA
Draft hot.AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA 1
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA
Procura speciala de reprezentare AGEA
Procura speciala de reprezentare AGOA
Procura AGEA
Procura AGOA

AGOA si AGEA SC IMOTRUST SA din data de 16/17.10.2013
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Draft hot.AGEA
Draft hot.AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA 1
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA
Procura speciala de reprezentare AGEA
Procura speciala de reprezentare AGOA
Instiintare

AGA & AGOA 27.05.2013
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Draft hotarare AGEA
Draft hotarare AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA 1
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 27.05
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 27.05
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE AGOA docx p f
PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE p f AGEA

AGA & AGOA 27/28.11.2012
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA din 27.11
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA din 27.11
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Draft Hotarare AGEA din 27.11.2012
Draft Hotarare AGOA1
Procura Speciala de Reprezentare AGEA
Procura Speciala de Reprezentare AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA
Model Procura AGEA
Model Procura AGOA

AGEA si AGOA 28.05.2012
Hotarare AGEA nr.1
Hotarare AGEA nr.2
Hotarare AGOA nr.1
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA
Draft Hotarare AGEA
Draft Hotarare AGOA
Procura Speciala de Reprezentare PF AGEA
Procura Speciala de Reprezentare PF AGOA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGEA
Model Buletin de Vot Prin Corespondenta AGOA

AGEA 20.12.2011
Convocator AGEA
Proiect Hotarare AGEA Imotrust
Materiale AGEA
Procura Speciala de Reprezenare p f AGEA
Model Procura AGEA

Raportare Semestrul I 2011
Situatii Financiare SC Imotrust SA la 30.06.2011
Raportul Directoratului pe Semestrul I-2011

AGEA si AGOA 22.09.2011
Hotarare AGOA SC IMOTRUST SA Nr. 1 / 22.09.2011
Hotarare AGEA SC IMOTRUST SA Nr. 1 / 22.09.2011
Buget IMOTRUST GRUP Semestrul 2 – 2011
Convocator AGEA
Proiect Hotarare AGEA Imotrust
Convocator AGOA
Proiect Hotarare AGOA Imotrust
Materiale AGEA
Materiale AGOA
Procura Speciala de Reprezenare p f AGEA
Procura Speciala de Reprezenare p f AGOA
Model Procura AGEA
Model Procura AGOA

AGEA si AGOA 26.05.2011
Convocator AGEA
Proiect Hotarare AGEA Imotrust
Convocator AGOA
Proiect Hotarare AGOA Imotrust
Materiale AGEA
Materiale AGOA
Procura Speciala de Reprezenare AGEA
Procura Speciala de Reprezenare AGOA
Model Procura AGEA
Model Procura AGOA
Convocator AGOA SC IMOTRUST SA din data de 26.05.2011 (completat ca urmare a cererii actionarului Laicom Invest srl, cu adaugarea punctului 8 pe Ordinea de zi)

AGEA si AGOA 31.01.2011
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Materiale AGEA
Materiale AGOA
Procura speciala de reprezentare pf AGEA
Procura speciala de reprezentare pf AGOA
Convocator AGOA SC IMOTRUST SA din data de 31.01.2011, (completat ca urmare a cererii actionarului Laicom Invest srl, cu adaugarea punctelor 2,3,4,5 si 6 pe Ordinea de zi)
Cererea actionarului SC LAICOM INVEST SRL
Materiale AGOA SC IMOTRUST SA din 31.01.2011, completat ca urmare a cererii actionarului Laicom Invest srl, cu adaugarea punctelor 2,3,4,5 si 6 pe Ordinea de zi
Procura Speciala Persoana Juridica
Hotararea AGEA SC IMOTRUST SA
Hotararea AGOA SC IMOTRUST SA

AGOA si AGEA 14.09.2010
Convocator AGEA din 14.09.2010
Proiect hotarare AGEA din 14.09.2010
Convocator AGOA din 14.09.2010
Proiect hotarare AGOA din 14.09.2010
Procedura privind dotarile minime ale apartamentelor si caselor destinate vanzarii
Procedura privind continutul obligatoriu al devizelor oferta si a situatiilor de lucrari
Procedura privind monitorizarea in timp real a contractelor de lucrari
Politici contabile si proceduri de lucru privind capitalizarea costurilor indatorarii
Convocator AGOA din Data 14.09.2010 Completat cu Adaugarea Punctelor 5,6,7 pe Ordinea de Zi
Procedura de Inventariere a Imobilizarilor Corporale in Curs (231) si a Produselor, Lucrarilor si Serviciilor in Curs de Executie (331 si 332)
Procedura Interna – Acordarea Vizei de Control Financiar Preventiv
Buget Grup Imotrust 2010 – Semestrul 2
Procura Speciala AGEA
Procura Speciala AGOA
Proiect Hotarare AGOA din Data de 14.09.2010
Model Procura AGOA
Model Procura AGEA
Hotarare AGOA din 14.09.2010
Hotarare AGEA din 14.09.2010

Raportare Semestrul I 2010
Situatii Financiare SC Imotrust SA la 30.06.2010
Raportul Directoratului pe Semestrul I 2010

Documente Majorare Capital Social 2010
Hotararea AGEA din 26.01.2010
Document de prezentare drepturi preferinta
Comunicat 28.05.2010
Adresa BVB privind tranzactionare drepturi
Comunicat 01.07.2010
Procedura de subscriere SC IMOTRUST SA
Formular de subscriere SC IMOTRUST SA

AGOA si AGEA 17-18.05.2010
Proiect hotarare AGEA Imotrust
Proiect hotararea AGOA Imotrust
Raportul anual al Directoratului
Raportul Consiliului de Supraveghere
Situatiile financiare statutare ale SC IMOTRUST SA
Convocator AGEA din 17.05.2010
Convocator AGOA din 17.05.2010
Materiale informative AGEA
Materiele informative AGOA
Politici contabile
Hotararea AGEA nr.1
Hotararea AGEA nr.2
Hotararea AGOA nr.1
Hotararea AGOA nr.2
Catre Piata Rasdaq

AGEA si AGOA 25.01.2010
Procura Speciala de Reprezentare AGOA p f
Completare Convocator AGOA
Materiale AGEA
Hotarare AGEA
Materiale AGOA
Hotarare AGOA

AGOA 25 – 26.05.2009
Bilant la Data de 31.12.2008
Decizia Nr. 17 din 02.03.2009 – CS
Propunere Membrii CS Imotrust – Laicom Invest
Model Procura AGOA 2009
Note la Situatiile Financiare – 2008
Raport de Gestiune Imotrust 2008
Convocator AGOA 25.05.2009
Raport Reevaluare Proprietati Imobiliare Imotrust 31.12.2008

AGEA si AGOA 16.03.2009
Convocator AGOA 16 Martie 2009
Raportul CS pe Anul 2008
Raportul Comitetului de Audit Intern privind Activitatea din 2008
Plan de productie 2009
Bugetul companiei 2009
Buget 2009 SUBGRUP IMOTRUST
Buget 2009 SUBGRUP BERMO
Bugetul consolidat pe grup
Hotarare AGOA nr. 7 si 7A din 17-03-09

AGEA si AGOA 15.08.2008
Convocator AGEA 15.08.08
Convocator AGOA 15.08.08
Completare convocator 15.08.2008
Lista Activelor Vandute, Cumparate, Ipotecate in Sem. 1 2008 Supuse Aprobarii AGA
Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator
Situatiile Financiare pe Semestrul I 2008
Raportul Auditorului Financiar
Raportul Consiliului de Supraveghere pe Semestrul I 2008
Model Procura AGOA
Model Procura AGEA
Procura Speciala De Reprezentare AGOA p f
Procura Speciala de Reprezentare AGEA p f
Lista Preturilor Minime Propuse pentru Vanzare
Buget Consolidat
Productia Estimata pe Proiecte
Veniturile Profiturile SI Activ Net Contabil Estimat pe Proiecte
Comunicat Privind Distribuirea Dividendelor Pentru 2007
Convocator AGA
Extras CF si Hotarare CA
Procura AGEA
Procura Speciala de Reprezentare AGEA
Hotarea AGEA din 21 Nov 2008

Raport anual 2007 – 30.04.2008
Raport anual Imotrust 2007
Bilant Imotrust 2007

Catalog produse IMOTRUST – iunie 2008
Catalog prezentare Imotrust

AGEA si AGA 15-16.05.2008
Convocator AGEA Imotrust din 15.05.2008
Convocator AGOA Imotrust din 15.05.2008
Completare convocator
Hotararea AGOA DIN 16.05.2008
Hotararea AGEA DIN 16.05.2008

AGOA si AGEA ianuarie 2008
Convocator IMOTRUST AGOA ianuarie 2008

Raport Trimestrul III 2007
Situatii financiare trim I si III
Raport trimestrial
Situatia Activelor, Datotiilor si Capitalurilor Proprii

AGEA si AGOA 02-03.11.2007
Model formular subscriere actiuni IMOTRUST
Hotarare AGOA si AGEA din 02.11.2007
CONVOCATOR AGOA 02.11.2007
CONVOCATOR AGEA 02.11.2007
Monitorul Oficial – publicare 19.11.2007 majorare capital Imotrust 

 

Servicii

Consultanta.
Servicii de consultanță, diverse rapoarte și studii de fezabilitate complexe, evaluând zonele vizate din toate punctele de vedere.

Dezvoltari Industriale.
Servicii de proiectare, dezvoltare si constructii hale industriale în timpul și bugetul agreat.

Project Management.
Proiectare și contractare antreprenori, eficientizarea costurilor, lucrărilor și optimizarea fluxului acestora.

Property Management.
Promovarea activului spre închiriere, managementul relației cu chiriașii si autoritatile, întreținerea activului.

Te așteptăm la biroul nostru de vânzări! Hai să ne cunoaștem!