Politica de Confidențialitate

Valabilă din: 01.11.2023

 1. Introducere: 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dumneavoastră în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale dacă această informare este obligatorie în temeiul legii. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact juridic sau impact semnificativ similar asupra dumneavoastră..  

Prin vizitarea site-ului sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.

IMOTRUST S.A. este este operator de date în sensul GDPR. 

Această Politică de confidențialitate acoperă doar prelucrările de date pentru care IMOTRUST S.A. este operator.

 1. Despre Noi

IMOTRUST S.A., cu sediul în Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap.2 reprezentată prin Berar Luisa,, este responsabilă pentru protecția datelor dumneavoastră personale. Puteți să ne contactați la adresa de e-mail dpo@imotrustarad.ro sau la numărul de telefon 0733.800.400.

 1. Definiții
 1. „GDPR”, „RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
 2. Operatorulsau Noi”  înseamnă IMOTRUST S.A., societate de naționalitate română cu sediul social în Arad, Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap.2 înmatriculată în Registrul Comerțului Arad sub nr. de ordine J02/541/1991, având cod de înregistrare fiscală 1680630
 3. Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului. 
 4. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 5. Consimțământ înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 6. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Date Personale Colectate

Colectăm următoarele date personale:


Datele cu caracter personal prelucrate

Scop

Temei Legal

Nume, număr telefon

Pentru facturare. Pentru a ne conforma legislației. Pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni. Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dumneavoastră prealabil).


Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR. obligația legală – Art. 6 (1) c GDPR. consimțământ – Art. 6 (1) a)(doar pentru marketing direct). 

Adresa e-mail

Pentru facturare. Pentru a ne conforma legislației. Pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni. Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dumneavoastră prealabil).


Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 (1) b GDPR. consimțământ – Art. 6 (1) a)(doar pentru marketing direct). interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR.


Adresa IP

pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice. pentru prevenirea fraudelor. pentru funcționarea rețelei.

interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR

3. Scopurile Colectării

Datele dumneavoastră personale sunt colectate în scopurile următoare:

 • Procesarea cererilor de contact pe site-ul nostru
 • Trimiterea buletinelor informative (dacă vă abonați la acestea)
 • Analiza traficului pe site-ul nostru pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice

4. Metode de Colectare

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin:

 • Formulare de contact completate de dumneavoastră
 • Module cookie (pentru detalii, consultați secțiunea 6)

5. Date Colectate Automat

Colectăm automat adresa IP și locația utilizatorilor în mod anonim pentru analiza traficului pe site-ul nostru.

6. Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site-ul nostru. Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor în politica noastră privind cookie-urile.

7. Stocarea și Securitatea Datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

 1. Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.
 2. Minimizarea datelor. Ne asigurăm că datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.
 3. Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie prin contract, fie legale).
 4. Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite. 
 5. Asigurarea exactității datelor tale. Câteodată este posibil să îți cerem să confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.
 6. Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 7. Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

8. Partajarea Datelor

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim conform legislației.  

9. Drepturile Dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. 
 2. Dreptul de acces asupra datelor. Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.
 3. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”).  În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal. 
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării. În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
 6. Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator („dreptul la portabilitate”). Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator („dreptul la portabilitate”)
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dumneavoastră.
 9. Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră.
 10. Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere. 
NumeAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon:+40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mailanspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți că:

 1. Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin  urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail. 
 2. Vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: dpo@imotrustarad.ro
 3. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată pentru a decide dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vom informa, în termen legal, asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 4. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 5. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

10. Comunicări de Marketing

Nu oferim opțiunea de a vă abona la comunicări de marketing.

11. Legislația Aplicabilă

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face în conformitate cu Legea nr. 679/2016 și Legea nr. 190/2018 privind protecția datelor personale.

12. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificări în practicile noastre de prelucrare a datelor. Versiunea actuală este valabilă din 30.09.2023.

13. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo@imotrustarad.ro

S.C. Imotrust S.A.
Nr.Reg.Com.J02 / 541 / 1991
Cod Fiscal: RO 1680630
Capital Social: 55.561.362,80 lei
RO87 BTRL 0020 1202 B878 87XX
Copyright © 2023 Imotrust - All rights reserved
Politică utilizare cookies Politica de confidențialitate
Creat de